Motie-Noten (PvdA) c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunsten

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1Vergaderjaar 2010-201132 500 Nota over de toestand van 's Rijks FinanciŽn I MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.

Voorgesteld 7 december 2010
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering heeft voorgesteld het btw-tarief op podiumkunsten te verhogen van 6 naar 19% per 1 januari 2011, overwegende, dat het behoud, de verbreiding en de brede toegankelijkheid van het cultureel erfgoed hiermede niet zijn gediend, verzoekt de regering af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag

Noten
Thissen
Engels
Ten Hoeve
Schuurman
Koffeman
Kox
Yildirim


Nieuws

25-01-2011 FNV Kiem wil procederen over hoog btw-tarief op levering kunstwerken
05-01-2011 Galeries en kunstenaars somber over btw-verhoging
29-12-2010 Wijziging in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011
21-12-2010 Btw-verhoging kunstsector half jaar uitgesteld
17-12-2010 WWIK verdwijnt
14-12-2010 Eerste Kamer neemt motie aan tegen btw-verhoging kunst

1 3


 

© 2015 Alexander van Sandick Services