Motie-Noten (PvdA) c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunsten

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1Vergaderjaar 2010-201132 500 Nota over de toestand van 's Rijks FinanciŽn I MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.

Voorgesteld 7 december 2010
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering heeft voorgesteld het btw-tarief op podiumkunsten te verhogen van 6 naar 19% per 1 januari 2011, overwegende, dat het behoud, de verbreiding en de brede toegankelijkheid van het cultureel erfgoed hiermede niet zijn gediend, verzoekt de regering af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag

Noten
Thissen
Engels
Ten Hoeve
Schuurman
Koffeman
Kox
Yildirim


Nieuws

07-12-2010 Motie-Noten (PvdA) c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunsten
06-12-2010 Werkgevers tegen snelle invoering btw-verhoging kunstensector
01-12-2010 Europese Commissie wil btw-stelsel vernieuwen
29-11-2010 Nieuwe regels voor overkreditering bij hypotheekverstrekking
21-11-2010 Evenementen omzeilen btw-verhoging
18-11-2010 Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2011

1 3


 

© 2015 Alexander van Sandick Services