Motie-Noten (PvdA) c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunsten

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1Vergaderjaar 2010-201132 500 Nota over de toestand van 's Rijks FinanciŽn I MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.

Voorgesteld 7 december 2010
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering heeft voorgesteld het btw-tarief op podiumkunsten te verhogen van 6 naar 19% per 1 januari 2011, overwegende, dat het behoud, de verbreiding en de brede toegankelijkheid van het cultureel erfgoed hiermede niet zijn gediend, verzoekt de regering af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag

Noten
Thissen
Engels
Ten Hoeve
Schuurman
Koffeman
Kox
Yildirim


Nieuws

19-04-2016 De modelovereenkomst i.p.v. VAR per 1 mei 2016 - musici, artiesten en andere podiumkunstenaars
27-08-2014 VAR voor 2014 langer geldig
06-02-2014 Antwoorden BelastingTelefoon vaak fout
12-12-2013 Wat verandert er in 2014 voor ondernemers?
12-12-2013 Wat verandert er in 2014 voor particulieren?
05-03-2013 50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

1 3


 

© 2015 Alexander van Sandick Services