Nieuwe regels voor overkreditering bij hypotheekverstrekkingNieuwsbericht | 29-11-2010 | Financieel toezicht

Het nieuwe toetskader hypothecaire kredietverlening dat verwerkt is in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Tegelijkertijd geeft minister de Jager van Financiën de banken tot 1 februari 2011 om een gedragscode op te stellen met verscherpte regels om ongewenste overkreditering bij hypotheekverstrekking tegen te gaan.

Minister de Jager heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief duidelijk gemaakt dat de sector maximaal twee maanden de tijd krijgt om met een voorstel tot zelfregulering te komen. Om geen tijdverlies te lijden is besloten om de AMvB nu naar de Raad van State te sturen.

Mocht het de banken lukken een gedragscode op te stellen die voldoet aan alle eisen voor consumentenbescherming dan zal de minister op dat moment afwegen of voorkoming van overkreditering goed geborgd kan worden met zelfregulering. De Tweede Kamer zal bij deze afweging betrokken worden.

Minister De Jager: “Waar het mij om gaat is dat de regels tegen ongewenste overkreditering worden aangescherpt. Dit is in het belang van de consument. Op welke wijze dit gebeurt vind ik minder belangrijk. Als de bescherming van de consument maar afdoende wordt geregeld.”

Het nieuwe toetskader hypothecaire kredietverlening dat tot stand komt in overleg met de Autoriteit Financiële Markten bevat onder andere de volgende maatregelen:

• Het beperken van de maximale lening tot 112% van de waarde van de woning met een aflossing in de eerste 7 jaar tot 100%;
• Het beperken van de mogelijkheden om meer te lenen dan volgens het inkomen passend is, door vast omschreven uitzonderingsmogelijkheden;
• Betere aansluiting van de gedragscode consumptief en hypothecair krediet

Verwacht wordt dat de nieuwe regels in de loop van 2011 in werking treden.

bron: Ministerie van Financiën

Nieuws

19-04-2016 De modelovereenkomst i.p.v. VAR per 1 mei 2016 - musici, artiesten en andere podiumkunstenaars
27-08-2014 VAR voor 2014 langer geldig
06-02-2014 Antwoorden BelastingTelefoon vaak fout
12-12-2013 Wat verandert er in 2014 voor ondernemers?
12-12-2013 Wat verandert er in 2014 voor particulieren?
05-03-2013 50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

1 3


 

© 2015 Alexander van Sandick Services