Werkgevers tegen snelle invoering btw-verhoging kunstensector

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tegen het snel invoeren van de btw-verhoging voor de podiumkunsten. De werkgeversorganisaties roepen de Eerste Kamer in een brief op om bij het kabinet aan te dringen op meer voorbereidingstijd voor de sector op de nieuwe situatie. De voorgenomen verhoging van de btw zou al op 1 januari 2011 in moeten gaan.

Het kabinet wil met de btw-verhoging het ondernemerschap onder gesubsidieerde kunstenaars en culturele instellingen vergroten. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het stimuleren hiervan parallel moet lopen met de Geefwet, een wet die particuliere initiatieven gaat steunen. Dat geeft de sector meer gelegenheid om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Als de verhoging van de btw tijdens het nu lopende theaterseizoen wordt ingevoerd moet de theatersector alle kosten zelf dragen, wat ten laste komt van de winstmarge. ‘Dat kan niet de bedoeling zijn,’ concluderen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Uitstel van de btw-verhoging moet ook de niet gesubsidieerde theatersector – 80 procent van de podiumkunsten wordt volledig door ondernemers in de theatersector gefinancierd - , die toch al veel last heeft van tegenvallende resultaten, meer ruimte geven om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

[ Bron: MKB-Nederland ]


Nieuws

19-04-2016 De modelovereenkomst i.p.v. VAR per 1 mei 2016 - musici, artiesten en andere podiumkunstenaars
27-08-2014 VAR voor 2014 langer geldig
06-02-2014 Antwoorden BelastingTelefoon vaak fout
12-12-2013 Wat verandert er in 2014 voor ondernemers?
12-12-2013 Wat verandert er in 2014 voor particulieren?
05-03-2013 50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

1 3


 

© 2015 Alexander van Sandick Services